Beschikbare diensten

Consultancy

Als ervaren ontwikkelaar kan ik u adviseren over de toekomst van uw software en welke richting deze te sturen om up-to-date te blijven. Ik kan uw team begeleiden bij het implementeren van best practices en geautomatiseerde testen. Daarna zet ik continue integratie op zodat deze verbeteringen hun weg naar productie vinden.

Naar de cloud verhuizen

Wanneer lift and shift tekort schiet, kan het voordelig zijn om te zoeken naar een meer duurzame en efficiente manier om de cloud te gebruiken. Met mijn expertise kan ik u helpen om uw verhuis naar de cloud te plannen en uit te voeren.

Ontwikkeling

Hierbij versterk ik uw team van ontwikkelaars met mijn vaardigheden om het systeem te verbeteren.

Training and coaching

De beste ontwikkelaars kunnen niet elke nieuwe trend bijhouden. Ik kan uw team trainen om hun vaardigheden aan te scherpen. Ik volg mijn training in de daarop volgende weken op door een paar keer binnen te springen. Op deze momenten kunnen bijkomende vragen, specifiek voor uw omgeving, gesteld worden. De onderwerpen waar ik het meest in thuis ben, gaan over test automatisatie en architectuur, maar ik kan ook een training voorbereiden die is afgestemd op uw behoeften.

Contacteer mij voor mijn tarieven.